top of page

Palvelumuotoilun ja konsultoinnin

PORTFOLIO

Opiskelin palvelumuotoilua Laurean ylemmässä ammattikorkeakoulussa. Suoritin liikkeenjohdon restonomin tutkinnon palvelujen asiakaskeskeisen kehittämisen linjalla. Koulutuksen aikana ja sen jälkeen olen tehnyt toimeksiantoja palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Asiakaskokemuksen kehittäminen: Nordcenter Golf & Country Club

Kehitin yksityisen vapaa-ajan palveluja tarjoavan yrityksen asiakaskokemusta tutustumalla palveluihin mm. Mystery Shopping -mentelmällä. Toimin yrityksen asiakkaana verkossa, puhelimessa, sähköpostitse sekä paikan päällä ja raportoin kokemukseni ja tein kehitysehdotuksia. Tunnistin ja kuvasin kontaktipisteitä ja ehdotin kuhunkin sopivia parannustoimenpiteitä.

NGCC_kommenttidia.jpg
Golfliitto.jpg

Suomen Golfliiton seuraviestinnän yhteiskehittäminen

Kehitin ylemmän AMK:n opinnäytetyönä Suomen Golfliitom seuraviestintää. Toteutin pohjakyselyn, jonka perusteella suunnittelin kaksi ideointityöpajaa. Vuosi ensimmäisen kyselyn jälkeen toteutetussa kyselyssä huomattiin viestinnän kehittyneen. Toimeksiantaja oli lopputulokseen erittäin tyytyväinen ja arvosanaksi opinnäytetyölle sain 5/5.

Käyttämiäni menetelmiä: tutustumisrinki, Me-We-Us, Communications Map, lämmittelyjana, Bullseye, Brainwriting, arvoympyrä, yy-kaa-koo, kiertävä ideapiiri, liikennevalot, kriteerit, Service Blueprint, "Mitä viet mukanasi?".

 

Linkki työhön: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201903132663

bottom of page